Advertisements
//
archives

insects

This tag is associated with 2 posts

Loạt hình chụp ong vò vẽ (wasps) – Colnav Nguyen

  Mấy tháng nay không có dịp đi du lịch, máy ảnh và ống kính đều bị để xó trong tủ khiến mỗi lần nhìn chúng là mỗi lần tôi thấy bức rức, ngứa ngáy, lòng những muốn phải kiếm đề tài, để chụp một cái gì đó nếu không kỹ năng của mình sẽ … Tiếp tục đọc

Hình Nhện – Colnav Nguyễn – Spider and its web

Taken by Nikon D1X. I used short tele lens instead of macro one because I did not want to disturb the creature. Some I took early in the morning, and some at night with flashes.

Advertisements
Advertisements