//
archives

Archive for

Hoài bảo của một võ sư Huế: Tôn Tạo Võ Miếu Huế – Tôn Thất Tài

    Sau gần 5 năm trở lại đây tôi mới gặp lại Ông trong một lần cơ duyên gặp nhau trên Facebook và Ông mời tôi ghé nhà chơi khi nào về Húê. Mặc dù tôi và Ông là bạn khá thân vào thời SV Khoa Học Húê nhưng những lần gặp nhau trước … Tiếp tục đọc

Crazy for thinking my love could hold you – Tiếng hát Lê Thiện Nhơn

      Crazy Nhạc và lời: Willie Nelson Tiếng hát: Lê Thiện Nhơn Hòa âm: Nguyễn Văn Đổng http://www.youtube.com/watch?v=86gN2UrVePE     Crazy I’m crazy for feeling so lonely I’m crazy Crazy for feeling so blue I knew you’d love me as long as you wanted And then some day You’d leave me for somebody … Tiếp tục đọc

Thư viện