//
home

Latest Post

‘Tôi dễ dàng hơn cậu một chút’

        William James – ký giả của tờ báo New York Times đã cải trang thành một người lang thang, nghèo khổ và què một chân. Anh đã trà trộn và sống với những người vô gia cư ở Miami, một thành phố ở tiểu bang Florida, Hoa Kỳ khoảng nửa năm … Tiếp tục đọc

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 343 other followers

Blog Stats

  • 303 514 hits

Trang

Thư viện