//
home

Latest Post

Bội phản – Bảo Ninh

    Thảo đẹp hay không đẹp, đàn ông dọc phố không ra miệng bình phẩm, ít nhất là riêng tôi chưa từng nghe thấy một lời nào như vậy từ họ. Tôi chỉ thấy họ nhìn chị. Những tay sĩ diện cao, thiên về đứng đắn, tất nhiên không nhìn, tránh nhìn, nhưng chỉ … Tiếp tục đọc

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 178 other followers

Blog Stats

  • 212 785 hits