//
archives

Archive for

Chút tình đầu – thơ Đỗ Trung Quân – photos Hoàng Trọng

      Chút Tình Đầu Thơ: Đỗ Trung Quân Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng Em chở mùa hè của tôi đi đâu ? Chùm phượng vỹ em cầm là tuổi tôi mười tám Thuở chẳng ai hay thầm lặng – mối tình đầu Mối tình đầu của tôi có gì ? … Tiếp tục đọc

Butchart Garden, Victoria – Photos: Đỗ Tùng

                  . .

Hoàng Hôn và Bình Minh trên Hồ St Clair, Ontario – Hoàng Trọng

    Hồn bơ vơ lúc hoàng hôn xuống Ai biết lòng ta những khi chiều tàn     BÌNH MINH           . .      

Thư viện