//
archives

THÂN TRI TỔNG KẾT

This category contains 70 posts

30 bài đọc nhiều nhất tháng 5.2023

Trong Tháng 5 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 3.034 bạn đọc từ 37 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 7.245 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (4.022), Hoa Kỳ (1.954), Canada (597), Úc (262), Đức (79), Hà Lan (71), China (61), Pháp … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất tháng 4.2023

Trong Tháng 4 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 3.674 bạn đọc từ 36 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 8.163 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (5.048), Hoa Kỳ (1.943), Canada (390), Pháp (223), Úc (173), Hà Lan (71), Đức (63), Thụy … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất tháng 3.2023

Trong Tháng 3 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 3.546 bạn đọc từ 45 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 9.163 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (5.272), Hoa Kỳ (2.591), Canada (512), Úc (245), Pháp (130), Đức (94), Hà Lan (79), Thụy … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất tháng 2.2023

Trong Tháng 2 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 3.115 bạn đọc từ 35 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 8.088 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (4.284), Hoa Kỳ (2.600), Canada (389), Úc (293), Đức (109), Thụy Sĩ (85), Hà Lan (78), … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất tháng 1.2023

Trong Tháng 1 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 2.692 bạn đọc từ 36 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 8.010 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (3.689), Hoa Kỳ (2.352), Úc (821), Canada (660), Đức (187), Pháp (81), Thụy Sĩ (62), Hà … Tiếp tục đọc

100 bài đọc nhiều nhất năm 2022

KÍNH CHÚC BẠN ĐỌC MỘT NĂM MỚI AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG Trong năm 2022 vừa qua, blog thân tri nhận được sự chiếu cố của 35.242 bạn đọc từ 69 quốc gia, với 92.918 số lần đọc. Số lần đọc từ các quốc gia : Việt Nam (47.977), Hoa Kỳ (28.803), Canada (6.744), Úc (2.335), Pháp … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất tháng 12.2022

Trong Tháng 12 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 3.350 bạn đọc từ 35 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 7.864 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (4.499), Hoa Kỳ (1.952), Canada (738), Úc (192), Pháp (120), Đức (92), Thụy Sĩ (62), Hà … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất tháng 11.2022

Trong Tháng 11 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 3.303 bạn đọc từ 39 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 7.994 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (4.489), Hoa Kỳ (1.898), Canada (738), Đức (169), Úc (166), Pháp (162), Thụy Sĩ (77), Hà … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất tháng 10.2022

Trong Tháng 10 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 3.677 bạn đọc từ 40 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 8.191 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (5.287), Hoa Kỳ (1.737), Canada (458), Úc (165), Pháp (108), Hà Lan (69), Đức (60), Thụy … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất tháng 9.2022

Trong Tháng 9 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 3.093 bạn đọc từ 34 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 7.904 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (4.087), Hoa Kỳ (2.336), Canada (791), Úc (261), Đức (85), Thụy Sĩ (76), Pháp (63), Hà … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất tháng 8.2022

Trong Tháng 8 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 2.441 bạn đọc từ 31 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 6.535 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (3.226), Hoa Kỳ (2.108), Canada (468), Úc (226), Bỉ (100), Pháp (91), Hà Lan (61), Thụy … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất tháng 7.2022

Trong Tháng 7 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 2.153 bạn đọc từ 32 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 5.946 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (2.799), Hoa Kỳ (1.849), Canada (621), Pháp (210), Úc (149), Thụy Sĩ (90), Hà Lan (49), … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất tháng 6.2022

Trong Tháng 6 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 2576 bạn đọc từ 36 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 6.674 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (3.409), Hoa Kỳ (2.254), Pháp (290), Canada (286), Úc (167), Đức (58), Thụy Sĩ (53), Hà … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất tháng 5.2022

Trong Tháng 5 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 2555 bạn đọc từ 29 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 6.832 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (3.256), Hoa Kỳ (2.434), Canada (338), Pháp (323), Úc (170), Đức (113), Thụy Sĩ (66), Hà … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất tháng 4.2022

Trong Tháng 4 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 2991 bạn đọc từ 43 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 7.996 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (3.844), Hoa Kỳ (2.761), Canada (611), Úc (179), Pháp (113), Hồng Kông (100), Đức (80), Thụy … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất tháng 3.2022

Trong Tháng 3 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 3.012 bạn đọc từ 32 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 9.446 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (4.195), Hoa Kỳ (3.717), Canada (612), Pháp (272), Úc (179), Đức (128), Thụy Sĩ (67), Hà … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất tháng 2.2022

Trong Tháng 2 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 2.720 bạn đọc từ 33 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 8.345 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (4.519), Hoa Kỳ (2.660), Canada (361), Úc (293), Pháp (188), Thụy Sĩ (70), Hà Lan (57), … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất tháng 1.2022

Trong Tháng 1 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 3.226 bạn đọc từ 38 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 8.916 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (4.206), Hoa Kỳ (3.043), Canada (719), Pháp (252), Úc (185), Đức (139), Hồng Kông (114), Thụy … Tiếp tục đọc

100 bài đọc nhiều nhất năm 2021

Trong năm 2021 vừa qua, blog thân tri nhận được sự chiếu cố của bạn đọc từ 92 quốc gia, với : Tổng số lần đọc : 109.747 Số người đọc : 44.612 … từ các quốc gia : Việt Nam (65.720), Hoa Kỳ (25.455), Canada (8.280), Úc (2.663), Pháp (1.160), Đức (1.108), Singapore (729), Thụy Sĩ … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 12.2021

Trong Tháng 12 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 3.649 bạn đọc từ 42 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 9.317 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (5.006), Hoa Kỳ (3.068), Canada (502), Úc (171), Ấn (121), Đức (89), Hà Lan (89), Pháp … Tiếp tục đọc

Thư viện