//
archives

THÂN TRI TỔNG KẾT

This category contains 11 posts

30 bài được đọc nhiều nhất trên Thân Tri trong Tháng 10.2018

      Trong 31 ngày của Tháng 10 vừa qua, blog thân tri nhận được sự chiếu cố của bạn đọc, với 2.741 khách từ 33 quốc gia. Tổng số lần xem trong tháng: 5.869. Số lượt xem nhiều nhất đến từ: Việt Nam:  (3.294), Hoa Kỳ (1.546), Canada (429), Đức (156), Bỉ (100), Úc … Tiếp tục đọc

30 bài được đọc nhiều nhất trên Thân Tri trong Tháng 9.2018

      Trong 30 ngày của Tháng 9 vừa qua, blog Thân Tri nhận được sự chiếu cố của bạn đọc, với 2.459 khách từ 40 quốc gia vào xem. Tổng số lần xem là 5.029, với số lượt xem nhiều nhất đến từ Việt Nam là 2.805, rồi đến Hoa Kỳ (1.263), Canada (376), Đức … Tiếp tục đọc

30 bài được đọc nhiều nhất trên Thân Tri trong Tháng 8.2018

      Trong 31 ngày của Tháng 8 vừa qua, blog Thân Tri nhận được sự chiếu cố của bạn đọc, với 2.191 khách từ 38 quốc gia vào xem. Tổng số lần xem là 4.467, với số lượt xem nhiều nhất đến từ Việt Nam là 2.422, rồi đến Hoa Kỳ (1.479), Canada … Tiếp tục đọc

30 bài được đọc nhiều nhất trên Thân Tri trong Tháng 7.2018

      Trong 31 ngày của Tháng 7 vừa qua, blog Thân Tri nhận được sự chiếu cố của bạn đọc, với 1.850 khách từ 39 quốc gia vào xem. Tổng số lần xem là 4.015, với số lượt xem nhiều nhất đến từ Việt Nam là 2.110, rồi đến Hoa Kỳ (1.354), Canada … Tiếp tục đọc

30 bài được đọc nhiều nhất trên Thân Tri trong Tháng 6.2018

      Trong 30 ngày của Tháng 6 vừa qua, blog Thân Tri nhận được sự chiếu cố của bạn đọc, với 1.336 khách từ 31 quốc gia vào xem. Tổng số lần xem là 3.433, với số lượt xem nhiều nhất đến từ Việt Nam là 1.575, rồi đến Hoa Kỳ (1.139), Canada … Tiếp tục đọc

30 bài được đọc nhiều nhất trên Thân Tri trong Tháng 5.2018

      Trong 31 ngày của Tháng 5 vừa qua, blog Thân Tri nhận được sự chiếu cố của bạn đọc, với 1.367 khách từ 24 quốc gia vào xem. Tổng số lần xem là 3.146, với số lượt xem nhiều nhất đến từ Việt Nam là 1.351, rồi đến Hoa Kỳ (1.086), Canada … Tiếp tục đọc

30 bài được đọc nhiều nhất trên Thân Tri trong Tháng 4.2018

        Trong 30 ngày của Tháng 4 vừa qua, blog Thân Tri nhận được sự chiếu cố của bạn đọc, với 1.313 khách từ 42 quốc gia vào xem. Tổng số lần xem là 3.660, với số lượt xem nhiều nhất đến từ Hoa Kỳ là 1.703, rồi đến Việt Nam (1.091), Canada … Tiếp tục đọc

30 bài được đọc nhiều nhất trên Thân Tri trong Tháng 3.2018

      Trong 31 ngày của Tháng 3 vừa qua, blog Thân Tri nhận được sự chiếu cố của bạn đọc, với 1.283 khách từ 52 quốc gia vào xem. Tổng số lần xem là 3.905, với số lượt xem nhiều nhất đến từ Hoa Kỳ là 1.559, rồi đến Việt Nam (1.294), Canada (680), … Tiếp tục đọc

30 bài được đọc nhiều nhất trên Thân Tri trong Tháng 2.2018

      Trong 28 ngày của Tháng 2 vừa qua, blog Thân Tri nhận được sự chiếu cố của bạn đọc, với 1.170 khách từ 30 quốc gia vào xem. Tổng số lần xem là 3.447, với số lượt xem nhiều nhất đến từ Hoa Kỳ là 1.548, rồi đến Việt Nam (1.168), Canada (232), … Tiếp tục đọc

30 bài được đọc nhiều nhất trên Thân Tri trong Tháng 1.2018

    Trong 31 ngày của Tháng 1 vừa qua, blog Thân Tri nhận được sự chiếu cố của bạn đọc, với 1.039 khách từ 28 quốc gia vào xem. Tổng số lần xem là 3.397, với số lượt xem nhiều nhất đến từ Hoa Kỳ là 1.360, rồi đến Việt Nam (1.121), Canada (650), Úc … Tiếp tục đọc

100 bài được đọc nhiều nhất trên Thân Tri trong năm 2017

      Trong 365 ngày của năm 2017 vừa qua, blog Thân Tri nhận được sự chiếu cố nồng nhiệt của bạn đọc từ 63 quốc gia, với số lượt xem nhiều nhất đến từ Hoa Kỳ  là 23.284 lần, kế đến là từ trong nước với 14.391 lần, và tuần tự từ nhiều … Tiếp tục đọc