Advertisements
//
archives

THÂN TRI TỔNG KẾT

This category contains 21 posts

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 8.2019

        Trong 31 ngày của Tháng 8 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 2,589 bạn đọc từ 28 quốc gia, với .. .. tổng số lượt vào đọc : 5.887 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (3.316), Hoa Kỳ (1.408), Canada (656), Đức (207), … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 7.2019

          Trong 31 ngày của Tháng 7 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 2,320 bạn đọc từ 30 quốc gia, với .. .. tổng số lượt vào đọc : 4.699 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (2.317), Hoa Kỳ (1.427), Canada (473), Đức … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 6.2019

          Trong 30 ngày của Tháng 6 vừa qua, thân tri hân hạnh nhận được sự ghé thăm của 1.970 bạn đọc từ 32 quốc gia, với .. .. tổng số lượt vào đọc : 4.772 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (2.265), Hoa Kỳ (1.331), Canada … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 5.2019

        Trong 31 ngày của Tháng 5 vừa qua, thân tri hân hạnh nhận được sự ghé thăm của 2.444 bạn đọc từ 34 quốc gia, với .. .. tổng số lượt vào đọc : 5.589 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (2.776), Hoa Kỳ (1.759), Canada (608), … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trên Thân Tri trong tháng 4.2019

        Trong 30 ngày của Tháng 4 vừa qua, thân tri hân hạnh nhận được sự ghé thăm của 2.296 bạn đọc từ 33 quốc gia, với .. .. tổng số lượt vào đọc : 5.743 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (2.494), Hoa Kỳ (2.116), Canada … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trên Thân Tri trong tháng 3.2019

      Trong 31 ngày của Tháng 3 vừa qua, blog thân tri hân hạnh nhận được sự ghé thăm của 2.325 bạn đọc từ 29 quốc gia, với .. .. tổng số lượt vào đọc trong tháng : 4.763 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (2.559), Hoa Kỳ (1.191), … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trên Thân Tri trong tháng 2.2019

        Trong 28 ngày của Tháng 2 vừa qua, blog thân tri hân hạnh nhận được sự ghé thăm của 2.106 bạn đọc từ 28 quốc gia, với .. .. tổng số lượt vào đọc trong tháng : 5.076 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (2.569), Hoa Kỳ … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trên Thân Tri trong Tháng 1.2019

      Trong 31 ngày của Tháng 1 vừa qua, blog thân tri nhận được sự chiếu cố của bạn đọc, với 2.034 khách từ 35 quốc gia. Tổng số lần xem trong tháng: 4.513. Số lượt xem nhiều nhất đến từ: Việt Nam (2.365), Hoa Kỳ (1.199), Canada (309), Bỉ (281), Đức (161), New Zealand … Tiếp tục đọc

100 bài được đọc nhiều nhất trên Thân Tri trong năm 2018

          Trong 365 ngày của năm 2018 vừa qua, blog thân tri nhận được sự chiếu cố nồng nhiệt của bạn đọc từ 87 quốc gia, với : Tổng số lượt xem : 50.484 Tổng số người vào đọc : 21.136.     Số lần đọc nhiều nhất đến từ Việt … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trên Thân Tri trong Tháng 11.2018

      Trong 30 ngày của Tháng 11 vừa qua, blog thân tri nhận được sự chiếu cố của bạn đọc, với 2.062 khách từ 38 quốc gia. Tổng số lần xem trong tháng: 4.062. Số lượt xem nhiều nhất đến từ: Việt Nam (2.100), Hoa Kỳ (1.131), Canada (336), Đức (171), Úc (110), Bỉ (45), … Tiếp tục đọc

30 bài được đọc nhiều nhất trên Thân Tri trong Tháng 10.2018

      Trong 31 ngày của Tháng 10 vừa qua, blog thân tri nhận được sự chiếu cố của bạn đọc, với 2.741 khách từ 33 quốc gia. Tổng số lần xem trong tháng: 5.869. Số lượt xem nhiều nhất đến từ: Việt Nam:  (3.294), Hoa Kỳ (1.546), Canada (429), Đức (156), Bỉ (100), Úc … Tiếp tục đọc

30 bài được đọc nhiều nhất trên Thân Tri trong Tháng 9.2018

      Trong 30 ngày của Tháng 9 vừa qua, blog Thân Tri nhận được sự chiếu cố của bạn đọc, với 2.459 khách từ 40 quốc gia vào xem. Tổng số lần xem là 5.029, với số lượt xem nhiều nhất đến từ Việt Nam là 2.805, rồi đến Hoa Kỳ (1.263), Canada (376), Đức … Tiếp tục đọc

30 bài được đọc nhiều nhất trên Thân Tri trong Tháng 8.2018

      Trong 31 ngày của Tháng 8 vừa qua, blog Thân Tri nhận được sự chiếu cố của bạn đọc, với 2.191 khách từ 38 quốc gia vào xem. Tổng số lần xem là 4.467, với số lượt xem nhiều nhất đến từ Việt Nam là 2.422, rồi đến Hoa Kỳ (1.479), Canada … Tiếp tục đọc

30 bài được đọc nhiều nhất trên Thân Tri trong Tháng 7.2018

      Trong 31 ngày của Tháng 7 vừa qua, blog Thân Tri nhận được sự chiếu cố của bạn đọc, với 1.850 khách từ 39 quốc gia vào xem. Tổng số lần xem là 4.015, với số lượt xem nhiều nhất đến từ Việt Nam là 2.110, rồi đến Hoa Kỳ (1.354), Canada … Tiếp tục đọc

30 bài được đọc nhiều nhất trên Thân Tri trong Tháng 6.2018

      Trong 30 ngày của Tháng 6 vừa qua, blog Thân Tri nhận được sự chiếu cố của bạn đọc, với 1.336 khách từ 31 quốc gia vào xem. Tổng số lần xem là 3.433, với số lượt xem nhiều nhất đến từ Việt Nam là 1.575, rồi đến Hoa Kỳ (1.139), Canada … Tiếp tục đọc

30 bài được đọc nhiều nhất trên Thân Tri trong Tháng 5.2018

      Trong 31 ngày của Tháng 5 vừa qua, blog Thân Tri nhận được sự chiếu cố của bạn đọc, với 1.367 khách từ 24 quốc gia vào xem. Tổng số lần xem là 3.146, với số lượt xem nhiều nhất đến từ Việt Nam là 1.351, rồi đến Hoa Kỳ (1.086), Canada … Tiếp tục đọc

30 bài được đọc nhiều nhất trên Thân Tri trong Tháng 4.2018

        Trong 30 ngày của Tháng 4 vừa qua, blog Thân Tri nhận được sự chiếu cố của bạn đọc, với 1.313 khách từ 42 quốc gia vào xem. Tổng số lần xem là 3.660, với số lượt xem nhiều nhất đến từ Hoa Kỳ là 1.703, rồi đến Việt Nam (1.091), Canada … Tiếp tục đọc

30 bài được đọc nhiều nhất trên Thân Tri trong Tháng 3.2018

      Trong 31 ngày của Tháng 3 vừa qua, blog Thân Tri nhận được sự chiếu cố của bạn đọc, với 1.283 khách từ 52 quốc gia vào xem. Tổng số lần xem là 3.905, với số lượt xem nhiều nhất đến từ Hoa Kỳ là 1.559, rồi đến Việt Nam (1.294), Canada (680), … Tiếp tục đọc

30 bài được đọc nhiều nhất trên Thân Tri trong Tháng 2.2018

      Trong 28 ngày của Tháng 2 vừa qua, blog Thân Tri nhận được sự chiếu cố của bạn đọc, với 1.170 khách từ 30 quốc gia vào xem. Tổng số lần xem là 3.447, với số lượt xem nhiều nhất đến từ Hoa Kỳ là 1.548, rồi đến Việt Nam (1.168), Canada (232), … Tiếp tục đọc

30 bài được đọc nhiều nhất trên Thân Tri trong Tháng 1.2018

    Trong 31 ngày của Tháng 1 vừa qua, blog Thân Tri nhận được sự chiếu cố của bạn đọc, với 1.039 khách từ 28 quốc gia vào xem. Tổng số lần xem là 3.397, với số lượt xem nhiều nhất đến từ Hoa Kỳ là 1.360, rồi đến Việt Nam (1.121), Canada (650), Úc … Tiếp tục đọc

Advertisements
Advertisements