//
archives

THÂN TRI TỔNG KẾT

This category contains 48 posts

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 9.2021

Trong Tháng 9 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 3.722 bạn đọc từ 41 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 10.296 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (6.666), Hoa Kỳ (1.820), Canada (1.131), Đức (197), Pháp (86), Úc (86), Thụy Sĩ (75), Nhật … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 8.2021

Trong Tháng 8 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 4.122 bạn đọc từ 43 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 11.452 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (7.018), Hoa Kỳ (2.121), Canada (1.065), Pháp (502), Úc (234), Anh (113), Nhật (81), Thụy Sĩ … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 7.2021

Trong Tháng 7 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 4.379 bạn đọc từ 39 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 10.207 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (6.709), Hoa Kỳ (1.932), Canada (395), Úc (367), Samoa (119), Nhật (105), Anh (99), Đức (90), … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 6.2021

Trong Tháng 6 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 3.254 bạn đọc từ 35 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 9.273 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (5.723), Hoa Kỳ (2.464), Canada (453), Úc (224), Đức (73), Singapore (52), Pháp (41), Thụy Sĩ … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 5.2021

Trong Tháng 5 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 4.197 bạn đọc từ 40 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 10.394 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (6.172), Hoa Kỳ (2.341), Canada (660), Singapore (344), Hồng Kông (280), Úc (236), Pháp (67), Nhật … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 4.2021

Trong Tháng 4 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 4.705 bạn đọc từ 44 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 7.933 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (4.606), Hoa Kỳ (1.947), Canada (537), Úc (449), Samoa (54), Nhật (54), Đức (47), Pháp (40), … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 3.2021

Trong Tháng 3 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 3.413 bạn đọc từ 41 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 6.921 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (4.591), Hoa Kỳ (1.256), Canada (503), Úc (111), Nhật (56), Pháp (54), Thụy Sĩ (47), Singapore … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 2.2021

Trong Tháng 2 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 2.982 bạn đọc từ 46 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 6.509 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (3.644), Hoa Kỳ (1.471), Canada (836), Hà Lan (147), Úc (74), Thụy Sĩ (46), Anh (45), … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 1.2021

Trong Tháng 1 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 3.096 bạn đọc từ 33 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 7.050 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (3.522), Hoa Kỳ (1.868), Canada (987), Úc (269), Tây Ban Nha (79), Thụy Sĩ (72), Pháp … Tiếp tục đọc

100 bài đọc nhiều nhất năm 2020

Trong năm 2020 vừa qua, blog thân tri nhận được sự chiếu cố của bạn đọc từ 72 quốc gia, với : Tổng số lần đọc : 83.416 Số người đọc : 40.209 … từ các quốc gia : Việt Nam (50.599), Hoa Kỳ (19.202), Canada (6.924), Úc (1.502), Đức (1.003), Pháp (809), Nhật (395), Indonesia (358), … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 12.2020

Trong Tháng 12 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 3.801 bạn đọc từ 34 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 6.792 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (3.931), Hoa Kỳ (2.161), Canada (340), Thụy Sĩ (60), Pháp (44), Úc (42), Tây Ban Nha … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 11.2020

Trong Tháng 11 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 4.067 bạn đọc từ 37 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 7.492 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (4.001), Hoa Kỳ (2.288), Canada (507), Đức (147), Nhật (147), Úc (90), Singapore (54), Pháp (53), … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 10.2020

Trong Tháng 10 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 3.444 bạn đọc từ 41 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 6.758 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (4.414), Hoa Kỳ (1.245), Canada (521), Pháp (94), Úc (68), Thụy Sĩ (60), Đức (45), Nhật … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 9.2020

Trong tháng 9 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 3.012 bạn đọc từ 36 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 6.820 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (4.221), Hoa Kỳ (1.520), Canada (502), Đức (155), Thụy Sĩ (93), Úc (80), Samoa (50), Pháp … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 8.2020

            Trong 31 ngày của tháng 8 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 3.320 bạn đọc từ 38 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 8.248 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (5.685), Hoa Kỳ (1.398), Canada … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 7.2020

            Trong 31 ngày của tháng 7 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 3.996 bạn đọc từ 34 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 8.633 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (4.768), Hoa Kỳ (2.262), Canada … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 6.2020

        Trong 30 ngày của tháng 6 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 2.962 bạn đọc từ 35 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 5.645 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (3.241), Hoa Kỳ (1.527), Canada (482), Pháp … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 5.2020

          Trong 31 ngày của tháng 5 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 4.534 bạn đọc từ 45 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 8.743 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (4.958), Hoa Kỳ (1.904), Canada (644), … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 4.2020

          Trong 30 ngày của tháng 4 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 3.020 bạn đọc từ 35 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 6.357 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (4.282), Hoa Kỳ (1.077), Canada (561), Pháp … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 3.2020

        Trong 31 ngày của tháng 3 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 3.355 bạn đọc từ 38 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 7.108 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (4.602), Hoa Kỳ (1.146), Canada (1.029), Đức … Tiếp tục đọc

Thư viện