//
archives

Điểm Blog

This category contains 48 posts

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 9.2020

Trong tháng 9 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 3.012 bạn đọc từ 36 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 6.820 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (4.221), Hoa Kỳ (1.520), Canada (502), Đức (155), Thụy Sĩ (93), Úc (80), Samoa (50), Pháp … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 8.2020

            Trong 31 ngày của tháng 8 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 3.320 bạn đọc từ 38 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 8.248 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (5.685), Hoa Kỳ (1.398), Canada … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 7.2020

            Trong 31 ngày của tháng 7 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 3.996 bạn đọc từ 34 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 8.633 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (4.768), Hoa Kỳ (2.262), Canada … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 6.2020

        Trong 30 ngày của tháng 6 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 2.962 bạn đọc từ 35 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 5.645 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (3.241), Hoa Kỳ (1.527), Canada (482), Pháp … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 5.2020

          Trong 31 ngày của tháng 5 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 4.534 bạn đọc từ 45 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 8.743 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (4.958), Hoa Kỳ (1.904), Canada (644), … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 4.2020

          Trong 30 ngày của tháng 4 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 3.020 bạn đọc từ 35 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 6.357 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (4.282), Hoa Kỳ (1.077), Canada (561), Pháp … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 3.2020

        Trong 31 ngày của tháng 3 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 3.355 bạn đọc từ 38 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 7.108 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (4.602), Hoa Kỳ (1.146), Canada (1.029), Đức … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 2.2020

      Trong 29 ngày của tháng 2 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 2,344 bạn đọc từ 28 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 5.326 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (3.518), Hoa Kỳ (1.265), Canada (332), Đức (79), … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 1.2020

      Trong 31 ngày của tháng 1 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 2,203 bạn đọc từ 28 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 5.232 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (2.829), Hoa Kỳ (1.342), Canada (519), Úc (271), … Tiếp tục đọc

100 bài đọc nhiều nhất năm 2019

      Trong 365 ngày của năm 2019 vừa qua, blog thân tri nhận được sự chiếu cố nồng nhiệt của bạn đọc từ 68 quốc gia, với : Tổng số lần đọc : 64.046 Số người đọc : 29.031 Số lần đọc từ các quốc gia : Việt Nam (32.503), Hoa Kỳ (18.693), … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 12.2019

    Trong 31 ngày của Tháng 12 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 2,747 bạn đọc từ 32 quốc gia, với .. .. tổng số lần đọc : 5.241 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (3.096), Hoa Kỳ (1.442), Canada (382), Đức (123), Úc … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 11.2019

      Trong 30 ngày của Tháng 11 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 2,454 bạn đọc từ 27 quốc gia, với .. .. tổng số lượt vào đọc : 4.911 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (2.306), Hoa Kỳ (1.617), Canada (563), Úc … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 10.2019

      Trong 31 ngày của Tháng 10 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 2,836 bạn đọc từ 33 quốc gia, với .. .. tổng số lượt vào đọc : 5.652 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (3.199), Hoa Kỳ (1.284), Canada (547), Úc (289), Pháp … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 9.2019

        Trong 30 ngày của Tháng 9 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 2,830 bạn đọc từ 39 quốc gia, với .. .. tổng số lượt vào đọc : 7.078 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (3.191), Hoa Kỳ (2.205), Canada (1.024), Đức (218), … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 8.2019

        Trong 31 ngày của Tháng 8 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 2,589 bạn đọc từ 28 quốc gia, với .. .. tổng số lượt vào đọc : 5.887 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (3.316), Hoa Kỳ (1.408), Canada (656), Đức (207), … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 7.2019

          Trong 31 ngày của Tháng 7 vừa qua, thân tri nhận được sự ghé thăm của 2,320 bạn đọc từ 30 quốc gia, với .. .. tổng số lượt vào đọc : 4.699 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (2.317), Hoa Kỳ (1.427), Canada (473), Đức … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 6.2019

          Trong 30 ngày của Tháng 6 vừa qua, thân tri hân hạnh nhận được sự ghé thăm của 1.970 bạn đọc từ 32 quốc gia, với .. .. tổng số lượt vào đọc : 4.772 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (2.265), Hoa Kỳ (1.331), Canada … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trong tháng 5.2019

        Trong 31 ngày của Tháng 5 vừa qua, thân tri hân hạnh nhận được sự ghé thăm của 2.444 bạn đọc từ 34 quốc gia, với .. .. tổng số lượt vào đọc : 5.589 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (2.776), Hoa Kỳ (1.759), Canada (608), … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trên Thân Tri trong tháng 4.2019

        Trong 30 ngày của Tháng 4 vừa qua, thân tri hân hạnh nhận được sự ghé thăm của 2.296 bạn đọc từ 33 quốc gia, với .. .. tổng số lượt vào đọc : 5.743 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (2.494), Hoa Kỳ (2.116), Canada … Tiếp tục đọc

30 bài đọc nhiều nhất trên Thân Tri trong tháng 3.2019

      Trong 31 ngày của Tháng 3 vừa qua, blog thân tri hân hạnh nhận được sự ghé thăm của 2.325 bạn đọc từ 29 quốc gia, với .. .. tổng số lượt vào đọc trong tháng : 4.763 .. số lượt xem đến từ các quốc gia : Việt Nam (2.559), Hoa Kỳ (1.191), … Tiếp tục đọc

Thư viện