//
archives

Archive for

Bạn bè về thăm Huế đầu năm 2016 – Thái Huỳnh

    Xin cảm ơn bài viết của Tống Mai, gợi lại kỹ niệm chuyến về thăm Huế của bạn bè cũ, một thuở thiếu thời… Cũng xin cảm ơn một vùng quê nhà thân thiết, và những hẹn hò một thời sách vỡ đã xa . . . Lẹ thiệt , cũng nửa năm … Tiếp tục đọc

Núi Rainier ở tiểu bang Washington – Photos: Đỗ Tùng

  Rainier là ngọn núi cao nhất của tiểu bang Washington của Hoa Kỳ, có đỉnh cao 14.410 feet (4.392m) và là một ngọn núi có những miệng núi lửa rộng đến 300m vẫn còn đang hoạt động. Nhờ núi lửa đang hoạt động mà hơi ấm đã tạo nên mộc thảo hoa cỏ rực … Tiếp tục đọc

Phá Tam Giang – Ới đò Ca cút ! – Trần Thanh Hà

June 13, 2016 (TM) (Thái Huỳnh góp nhặt từ nhavantphcm) NVTPHCM- Ngày nhỏ, lang thang theo những triền đồi dọc sông Bến Hải, tôi thường thấy có loài chim sống trong hang hốc ven sông. Con chim ra khỏi hang kiếm ăn lúc nào không biết, nhưng buổi trưa buổi chiều bay rất cao, đột … Tiếp tục đọc

Hand in hand together you walk through life – Đỗ Tùng

    Ngày hôm kia đám cưới con gái nên mình phải đọc “diễn văn”. Theo thông lệ thì trong bài diễn văn có phần nói về “advice on marriage” và mình đã làm một bài thơ tặng con gái Đỗ Tùng Victoria, Canada, June 6, 2016     Hand in hand together you walk … Tiếp tục đọc

Thư viện