//
archives

Quách Tấn

This tag is associated with 1 post

Cõi thơ Quách Tấn: Ở đây người ta nói rất khẽ, bước rất êm.

  (Hoàng Trọng sưu tầm.) Cõi Thơ Quách Tấn   “Đêm đã khuya , tôi ngồi một mình xem thơ Quách Tấn. Ngoài kia có lẽ trăng sáng lắm. Nhưng trời về thu, khí trời lạnh lạnh, cửa sổ bên bàn viết đóng kín. Ngọn nến trên bàn tỏa ra một bầu ánh sáng chỉ … Tiếp tục đọc

Thư viện