//
archives

Movie

This tag is associated with 1 post

Thiên Hạ Sự 25/07/17: Tác giả của ‘Angélique’ qua đời

  (Theo bản tin của đài RFI) Bà Anne Golon, tác giả bộ truyện về sau được đóng thành phim nhiều tập “Angélique Marquise des Anges” vừa qua đời vào đúng ngày lễ quốc khánh Pháp, 14 Tháng Bảy. Hẳn trong chúng ta đều còn nhớ, vào thuở còn cắp sách đến trường không ai … Tiếp tục đọc

Thư viện