//
you're reading...
Chuyện Xưa Tích Cũ, góp nhặt cát đá, Nhân vật, Phụ nữ, về Lịch Sử

Nàng Văn Khương * Mộng Bình Sơn

 

 

Lòng người đàn bà như một cánh cửa đóng kín mà không gài then. Hãy coi chừng !

 

Tề Hi Công có hai người con gái rất xinh đẹp. Người lớn tên là Tuyên Khương đã gả cho Vệ-hầu, còn lại người nhỏ là Văn Khương. Nàng nầy mặt hoa mày liễu, nhan sắc tuyệt vời, lại thêm học hành thông thái, thi phú rất giỏi, vì thế mới gọi là nàng Văn Khương.

3

Nàng Văn Khương và Thế-tử Chư Nhi. (kienthuc.net.vn)

Văn Khương lại còn có người anh cùng cha khác mẹ, tức là Thế Tử Chư Nhi chỉ lớn hơn nàng độ vài tuổi, diện mạo phương phi, ra chiều phong nhã, nhưng phải cái tính đam mê sắc dục, từ nhỏ đến lớn Chư Nhi và Văn Khương thường lui tới gần gũi nhau, do đó trong tình anh em lại có ẩn thêm một mối tình luyến ái.

Tề Hi Công vốn chiều con, không bắt buộc giữ gìn khuông phép nên về sau sanh điều tệ hại. Khi Thế-tử Hốt đánh giặc Hắc Nhung, Tề Hi Công thường khen tài Trịnh Thế-tử trước mặt Văn Khương, lại thường nhắc đến việc hôn nhân của nàng với Thế-tử Hốt. Văn Khương lấy làm đắc ý, nhưng về sau nghe tin Thế-tử Hốt từ hôn, nàng buồn bã sanh bịnh bỏ ăn bỏ ngủ ngày đêm mê hoảng. Thế-tử Chư Nhi thường lại thăm nàng, lân la bên giường bệnh, gây thêm mối tình gian díu. Tuy nhiên, vì lúc nào cũng có quân nhân hầu hạ một bên, nên chưa đến nỗi sanh điều dâm loạn.

Một hôm vua cha vào thăm con gái, thấy Thế-tử Chư Nhi đang ngồi chung giường với Văn Khương bèn kêu ra ngoài mắng :

– Mi là anh, sao mi không biết tị hiềm vậy?

Chư Nhi cúi đầu làm thinh không đáp. Tề Hi Công nói :

– Từ nay mi chỉ được sai cung nhân đi thăm mà thôi, không nên lân la như vậy nữa.

Chư Nhi bẽn lẽn lui ra. Từ ấy chàng ít khi lui tới. Cách đó không lâu, Tề Hi Công cưới con gái của Tông Công cho Thế-tử Chư Nhi.

Được vợ, Chư Nhi thỏa tình tơ tóc, quên lảng cuồng vọng, nên anh em càng ngày càng xa lần.

Văn Khương ở nơi phòng loan vắng vẻ, lại thêm thương nhớ Chư Nhi, bệnh thế càng nặng hơn nữa.

 

1

Trung Nguyên cuối thời Xuân Thu, thế kỷ 5 TCN. (Wikipedia)

 

Lúc bấy giờ tại nước Lỗ, Lỗ Hoàn Công khi nối ngôi, đã lớn tuổi mà chưa có vợ. Quan Đại Phu Tang Tôn Đạt tâu rằng :

– Chúa-công nên xem việc tôn miếu là trọng mà kiếm người làm chủ trong cung mới được.

Công-tử Vận cũng quỳ tâu :

– Hạ thần trộm nghe thiên hạ đồn rằng con gái Tề Hi Công là Văn Khương nhan sắc tuyệt mỹ, trước kia muốn gả cho Thế-tử Hốt nhưng việc không thành, nay xin Chúa-công cho người qua đó cầu hôn ắt đặng.

Lỗ Hoàn Công nghe theo liền sai Công-tử Vận qua Tề cầu hôn.

Tề Hi Công thuận ý, nhưng lại thấy Văn Khương còn tại bệnh nên hẹn nán lại ít lâu.
Cung nhân hay được việc ấy thuật lại với Văn Khương. Nàng lấy làm mừng, lần hồi thiên bệnh.

Kịp đến lúc Tề và Lỗ hội nơi đất Tắc. Lỗ Hoàn Công đem chuyện cầu hôn ra bàn. Tề Hi Công lại một lần nữa chấp thuận và đính ước năm sau.

Năm sau, vào năm thứ ba của Lỗ Hoàn Công, Công-tử Vận đem lễ vật sang Tề để rước nàng Văn Khương về Lỗ. Thế-tử Chư Nhi nghe được tin giả chước sai cung nhân đem hoa tặng Văn Khương, trong có giấu một bài thơ :

Hoa đào đang độ hây hây
Đượm tình thơ mộng những ngày xa xưa.
Cành hoa hé cửa song thưa,
Tiếc thay con bướm vẫn chưa đi về.

Văn Khương xem thơ hiểu ý đáp lại rằng :

Vườn xuân một cánh hoa đào
Năm nay chưa bẻ hẹn vào năm sau.
Hững hờ bóng nguyệt canh thâu
Hoa xuân đâu đã phai màu thời gian.

Chư Nhi đọc bài thơ ấy biết Văn Khương có dạ tưởng mình, lòng càng mơ mộng. Cách đó vài hôm, Công-tử Vận đem lễ vật đến nước Tề, Tề Hi Công quá thương con gái nên có ý thân hành đưa Văn Khương sang Lỗ. Chư Nhi biết được ý định, bèn quỳ tâu :

– Nay phụ thân gả tiện mụi cho vua Lỗ, đó là việc rất hay, hai nước càng thêm thân mật, song vua Lỗ đã không sang đón, mà phụ thân lại phải đưa đến e thất sách đi chăng. Xin phụ thân giao việc ấy cho con thay mặt cũng được.

Tề Hi Công nói :

– Ta đã hứa đích thân đưa Văn Khương qua Lỗ thì nay không thể thất tín.

Nói vừa dứt lời, được tin Lỗ Hoàn Công thân hành đến đất Hoan thuộc nước Lỗ để tiếp đón.

Tề Hi Công nói :

– Lỗ Hoàn Công là một người trọng lễ, sợ ta đi xa mệt nhọc nên đến nửa đường tiếp đón, ta há lại thất lễ sao ?

Chư Nhi buồn bã nín lặng bước ra, đợi đến lúc khởi hành giả vờ đến tiễn em ghé vào tai Văn Khương nói nhỏ :

– Em chớ quên những lời trong thơ hôm trước.

Văn Khương lòng bịn rịn nhìn anh đáp :

– Anh cứ an tâm, ngày xuân còn dài, lo không có lúc hội ngộ.

Tề Hi Công trao lại việc quốc chính cho Thế-tử Chư Nhi rồi cùng Văn Khương lên đường đến đất Hoan. Lỗ Hoàn Công đã bày sẵn tiệc đợi chờ. Hai bên gặp nhau vui vầy không xiết.

Tiệc mãn, Tề Hi Công đáp từ trở về nước, còn Lỗ Hoàn Công đưa Văn Khương về nước Lỗ giao bôi. Lỗ Hoàn Công thấy Văn Khương tài sắc vẹn toàn đem lòng quý mến. Kế đó Tề Hi Công lại sai Di Trọng Niên đem lễ vật đến để thăm viếng. Từ đấy mối tình của hai nước rất nên khắng khít.

Cách ít lâu, Tề Hi Công chết, Thế-tử Chư Nhi lên nối ngôi xưng hiệu Tề Tương Công.

Bấy giờ, Lỗ Hoàn Công đem lễ vật đến nước Tề thăm viếng, có nàng Văn Khương đi theo.

Khi đến sông Lạc Thủy vợ chồng Lỗ Hoàn Công đã thấy Tề Tương Công đón sẵn. Hai bên tay bắt mặt mừng, cùng nhau trở về kinh đô Lâm Tri, bày tiệc đãi đằng rất trọng hậu.

Tiệc mãn, Tề Tương Công xin phép Lỗ Hoàn Công đưa nàng Văn Khương vào cung để thăm viếng các cung phi. Lỗ Hoàn Công thuận ý. Tề Tương Công dẫn Văn Khương vào một phòng kín đã sắp đặt sẵn. Hai anh em uống rượu vui vầy, rồi bày cuộc gió mưa.

Sáng hôm sau mặt trời đã cao, mà hai người vẫn còn ôm nhau nằm ngủ mãi. Lỗ Hoàn Công ở ngoài đợi lâu quá sinh buồn, lại có ý nghi hoặc vợ mình, chẳng biết bên trong cánh cửa cung thăm thẳm ấy có việc gì rối lòng chăng, mà dù có nghi hoặc cũng không sao hiểu thấu khi mà tường cao vòi vọi, bức rèm châu đã khép kín song thưa. Tuy nhiên lòng thấy nao nao không thể nào chịu được, Lỗ Hoàn Công bèn cho người dò xét mới hay Tề Tương Công chưa có chánh phi, chỉ có thứ phi là Liên-thị mà Tề Tương Công đã ghét bỏ từ lâu rồi.

Lại nghe nói đêm vừa rồi chỉ có anh em Tề Tương Công chung tình chớ không có Phi-tần nào cả, Lỗ Hoàn Công uất hận vô cùng, bỏ ra ngoài thơ thẩn nơi hiên Tây, bỗng gặp Văn Khương từ đàng xa lểnh mểnh đi đến, Lỗ Hoàn Công đưa mắt nhìn từ đầu đến chân, hỏi :

– Đêm hôm ái khanh uống rượu với ai ?

Văn Khương nũng nịu đáp :

– Thần thiếp vui vầy với Liên-thị.

Lỗ Hoàn Công hỏi :

– Vui đến bao lâu mới hết ?

Văn Khương đáp :

– Đã lâu quá chưa gặp nhau, nên vui mãi cho đến lúc trăng lên đỉnh đầu mới thôi.

– Anh của khanh có đến dự tiệc chăng ?

– Anh tôi đâu có lại đó dự tiệc.

– Chẳng lẽ anh em lâu ngày xa cách lại không tìm nhau uống một chén rượu cho vui sao ?

Văn Khương có vẻ lưỡng lự đáp :

– Lúc mãn tiệc anh tôi có uống một chung rượu rồi đi ngay.

Xét thấy lời nói và thái độ Văn Khương có điều uẩn khúc, Lỗ Hoàn Công lại càng nghi ngờ, nói :

– Tiệc mãn sao ái khanh không ra ngay còn ở trong đó làm gì ?

– Vì thấy đêm khuya quá thần thiếp thấy ra ngoài bất tiện.

– Thế thì ái khanh đã ngủ lại nơi đâu ?

– Trong cung thiếu gì nơi nghỉ ngơi, sao Quân vương lại hỏi lẩn thẩn như thế ?

– Tại sao ái khanh lại dậy trưa ?

– Vì uống rượu quá say nên mệt mỏi không thể dậy sớm nổi.

– Ái khanh ngủ với ai ?

– Thần thiếp ngủ chung với mấy người cung nhân nơi Tây cung.

– Còn anh của ái khanh ngủ ở đâu ?

Văn Khương sợ sệt làm ra mặt giận đáp :

– Anh ngủ ở đâu làm sao em gái biết mà nói rõ được?

Lỗ Hoàn Công cũng giận dữ nói :

– Thế mà ta biết anh của ái khanh đã ngủ ở đâu và ngủ với ai rồi. Ái khanh đừng giấu diếm làm gì.

Văn Khương hỗ thẹn khóc òa. Lỗ Hoàn Công lòng đầy hậm hực nhưng biết mình đang ở trong đất Tề khó lòng nói năng được, nên vào từ giã Tề Tương Công về nước.

Tề Tương Công nghĩ lại việc xấu của mình lấy làm hối hận, sợ Lỗ Hoàn Công hay được nên sai người tâm phúc là Thạch Chi Phân Như theo dõi.

Phân Như trở về kể lại những lời cãi vả vừa rồi của vợ chồng Lỗ Hoàn Công cho Tề Tương
Công nghe. Tề Tương Công bối rối nói :

– Ta không ngờ Lỗ hầu lại có thể biết được việc ấy, nếu thiên hạ hay được thì danh dự còn gì ?

Bèn khiến Phân Như đòi Công-tử Bình Sinh đến dạy việc :

– Nay ta muốn lập kế giết vua Lỗ, chẳng hay khanh có bằng lòng giúp ta chăng ?

Công-tử Bình Sinh vốn có cựu thù với vua Lỗ nên tuân mệnh.

Tề Tương Công đặt tiệc nơi quán dịch, sai mời Lỗ Hoàn Công đến dự rồi ép rượu cho đến say.

Lỗ Hoàn Công nhân lúc đau đớn trong lòng cũng muốn mượn chén rượu giải sầu, nên không từ chối.

Khi Lỗ Hoàn Công đã quá chén, nằm gục trên ngự ỷ, Tề Tương Công sai Bình Sinh phò Lỗ Hoàn Công lên xe, trở về quán. Bình Sinh ngồi bên cạnh. Khi xe ra khỏi quốc môn vài dặm, thấy Lỗ hầu ngủ say, liền thò hai ngón tay vào cạnh sườn bóp thật mạnh, Lỗ Hoàn Công bị gãy xương sườn, la lên một tiếng rồi hộc máu chết tươi …

Văn Khương được đời sau liệt vào một trong Xuân Thu tứ đại mỹ nữ (春秋四大美女) bên cạnh Hạ Cơ, Tức Quy và Tây Thi.

 

(Trích truyện “Gái Văn Khương” đăng trong Ôn Cố Tri Tân quyển nhất của Mộng Bình Sơn, trang 44-51, Sống Mới xuất bản ngày 24.5.1971. – thân tri sưu tầm)

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện

%d người thích bài này: