//
archives

Landscape

This tag is associated with 1 post

Nhóm Huế hội ngộ Bắc California 2017, phần 4

    (PHẦN BỐN) (Bài viết của LocDP, hình của Colnav Nguyễn) Rời tòa nhà North District Operations Center, cả nhóm đi đến mục tiêu đã định trước là ngọn hải đăng Point Reyes Lighthouse. Xe dừng tại bãi đậu, từ đó phải leo bộ chừng một dặm để đến điểm quan sát, sau đó … Tiếp tục đọc

Thư viện