//
archives

candid shot

This tag is associated with 3 posts

baby & grandma – bà cháu * colnav nguyen

                             

Two workers ~ 2 người thợ * Colnav Nguyen

                               

No_Name_50 * Colnav Nguyen

        Mỗi ngày một hình ảnh   No_Name_50     (14.7.2019    5:41 am)     Chụp bằng iPhone SE. Hình chụp lúc ngồi trên tàu điện từ Yaletown, Vancouver, Canada, chạy đến phi trường để lấy máy bay về Los Angeles. Cô gái đứng trên một trạm chờ nào đó khi tàu chạy … Tiếp tục đọc

Thư viện