//
archives

Birds

This tag is associated with 2 posts

Thế giới chim muông gần Little Saigon, kỳ 6

    Thấy mặt trời xế bóng dần, tôi bắt đầu chuẩn bị quay gót trở lại nơi đậu xe, làm thế nào qua khỏi đám lau lách kịp trước khi trời tối. Đằng nào cũng phải cuốc bộ chừng hai dặm rưỡi, tức bốn cây số. So với vòng đi, vòng về nắng bớt … Tiếp tục đọc

Chụp diều hâu vai đỏ ở Pt Reyes – Colnav Nguyen

Hôm cùng nhóm bạn cũ đi thăm nhà hải đăng ở Point Reyes, Bắc California, vào bữa Thứ Năm, 13.7.2017, tôi may mắn được con diều hâu vai đỏ (red-shouldered hawk) ưu ái bay lượn vài vòng trên đầu để cho tôi có cơ hội “shoot” một loạt vài tấm. Suốt mấy ngày đi chơi, … Tiếp tục đọc

Thư viện