//
archives

Mỗi Ngày Một Hình Ảnh

This category contains 52 posts

No_Name_32 * Colnav Nguyen

        Mỗi ngày một hình ảnh   No_Name_32     (27.7.19   11:29 am) Chụp lén, chớp nhoáng bằng iPhone SE* khi dòng xe bắt đầu bị dồn trên Beach blvd ở ngay đoạn hầm chui dưới xa lộ 405 FWY. Xe ngừng hẳn. Nhờ ngừng mới bắt được hình ảnh lạ mắt, bổ … Tiếp tục đọc

No_Name_31 * Colnav Nguyen

        Mỗi ngày một hình ảnh   No_Name_31              

No_Name_30 * Colnav Nguyen

        Mỗi ngày một hình ảnh   No_Name_30          

No_Name_29 * Colnav Nguyen

        Mỗi ngày một hình ảnh   No_Name_29 Chụp vào một đêm tháng Tư 2019. Trời gió lớn. Quan sát kỹ có thể thấy tàng lá bên trái của cây đang lay động. Một ngọn đèn đường chiếu sáng ở phía xa, nổi bật gần ngọn một cây kè. Mấy căn nhà … Tiếp tục đọc

No_Name_28 * Colnav Nguyen

        Mỗi ngày một hình ảnh   No_Name_28            

No_Name_27 * Colnav Nguyen

        Mỗi ngày một hình ảnh   No_Name_27            

No_Name_26 * Colnav Nguyen

        Mỗi ngày một hình ảnh   No_Name_26            

No_Name_25 * Colnav Nguyen

        Mỗi ngày một hình ảnh   No_Name_25            

No_Name_24 * Colnav Nguyen

        Mỗi ngày một hình ảnh   No_Name_24            

No_Name_23 * Colnav Nguyen

        Mỗi ngày một hình ảnh   No_Name_23            

No_Name_22 * Colnav Nguyen

        Mỗi ngày một hình ảnh   No_Name_22            

No_Name_21 * Colnav Nguyen

        Mỗi ngày một hình ảnh   No_Name_21            

No_Name_20 * Colnav Nguyen

        Mỗi ngày một hình ảnh   No_Name_20     .      

No_Name_19 * Colnav Nguyen

        Mỗi ngày một hình ảnh   No_Name_19     .      

No_Name_18 * Colnav Nguyen

        Mỗi ngày một hình ảnh   No_Name_18      

No_Name_17 * Colnav Nguyen

        Mỗi ngày một hình ảnh   No_Name_17      

No_Name_16 * Colnav Nguyen

        Mỗi ngày một hình ảnh   No_Name_16         (27.5.19  6:32 pm) Ngồi trong xe chờ đón một người. Xe đậu ngó mặt vào lối bộ hành ở hàng hiên của một dãy thương xá nhỏ, nhìn ra đường Garden Grove Blvd. Từ vị trí chỗ ngồi có thế thấy … Tiếp tục đọc

No_Name_15 * Colnav Nguyen

        Mỗi ngày một hình ảnh   No_Name_15       .      

No_Name_14 * Colnav Nguyen

        Mỗi ngày một hình ảnh   No_Name_14     .      

No_Name_13 * Colnav Nguyen

      Mỗi ngày một hình ảnh   No_Name_13     .      

Thư viện