Advertisements
//
archives

Archive for

Quần Thể Khu Đền Angkor – phần một

Angkor Wat Triệu Phong Bài thứ nhất trong loạt bài Quần Thể Khu Đền Angkor (Nov 2007) Trong khoảng thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 13, một loạt các vị vua Khmer thuộc triều đại Angkor nhờ vào của cải sung túc và nhân lực dồi dào đã cho xây dựng hàng loạt … Tiếp tục đọc

Advertisements
Advertisements